Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany dalej "Sklepem", działa pod adresem sklep.arcazone.pl, jest prowadzony przez firmę ARCAZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, KRS: 0000254983, NIP: 522-28-04-173, REGON: 140493801, kapitał zakładowy: 50 tyś zł., numer telefonu 22 532 69 32, email: biuro@arcazone.pl.

§ 2 Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego skorzystania z usługi to:
- dostęp do Internetu,
- przeglądarka internetowa IE 8 lub nowsza (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge itp.),
- skrzynka e-mailowa.

§ 3 Zamówienie

Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu.
Nabywca musi podać adres email, na który zostaną wysłane szczegóły zamówienia oraz numer zakupionej licencji.
Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji zawierających treści bezprawne

§ 4 Formy płatności

Płatności natychmiastowe są realizowane poprzez serwis Blue Media, na który użytkownik dokonujący zakupu w sklepie zostaje automatycznie przekierowany, po wypełnieniu formularza zakupu i wybraniu opcji Przelew natychmiastowy.

Dopuszczalne formy płatności (w zależności od wybranego produktu):

- przelew natychmiastowy:

 • Inteligo (Płacę z Inteligo)
 • mBank (mTransfer)
 • MultiBank (MultiTransfer)
 • Nordea (Płać z Nordea)
 • Bank Zachodni WBK (Przelew24)
 • Bank BPH (Przelew z BPH)
 • PKO BP (Płacę z iPKO)
 • Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy)
 • Bank Ochrony Środowiska (Płać z BOŚ)
 • Millennium Bank (Millennium)
 • Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem)
 • Meritum Bank (MeritumBank Przelew)
 • Toyota Bank (Pay Way Toyota Bank)
 • Pekao (Pekao24 Przelew)
 • Raiffeisen Bank
 • Invest Bank
 • Lukas Bank
 • ING Bank Śląski
 • Deutsche Bank

- karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

- przelew tradycyjny

- przelew odroczony - faktura VAT płatna przelewem w terminie 14 dni

§ 5 Sposób realizacji zamówienia

Oprogramowanie jest dostarczane standardowo w formie elektronicznej, bez nośnika. Link do pobrania oprogramowania jest dostępny na stronie www.arcabit.pl, a także zostaje przesłany nabywcy na adres email podany przy zakupie. Nabywca otrzymuje na podany przy zakupie adres email numer licencji, który po wprowadzeniu do programu umożliwia jego aktualizacje przez zakupiony okres subskrypcji.

Nabywca przed zakupem ma możliwość wybrania dodatkowo płatnej (18 zł brutto) opcji z nośnikiem DVD oraz licencją w firmowej kopercie Arcabit. Przesyłka wersji z nośnikiem realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przy zakupie.

Faktura wysyłana jest zawsze w wiadomości e-mail, o ile nabywca nie wybierze inaczej. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość wyboru opcji z fakturą papierową za dodatkową opłatą (5 zł brutto).

§ 6 Rękojmia

Sprzedawca gwarantuje, że oferowane przez niego produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

§ 7 Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu. Jeżeli płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot zapłaconej kwoty, jest dokonywany na rachunek karty, którą dokonano płatności.

Reklamacje można wnosić na adres e-mail biuro@arcazone.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 8 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest ARCAZONE Sp. z o.o. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną na stronie www.sklep.arcazone.pl

Dane osobowe klienta podane w formularzu zamówienia będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl